ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK és VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ JEGYVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓAN

A Budapest Varieté felhívja vásárlói figyelmét arra, hogy a jegyvásárlást megelőzően a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alaposan olvassák át, és csak azután vásároljanak belépőjegyet a rendezvényre, hogy az itt írt szerződési feltételeket megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (1) bek.-ben a szerződéskötést megelőzően előírt kötelező tájékoztatást is tartalmazza.

Kérdésük esetén a 2. pontban írt elérhetőségeken rendelkezésükre állunk.

Tartalom

 1. A szolgáltató
 2. A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok
 3. A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jegyvásárlás
 4. Az előadás, ülőhelyek, jegyek kiválasztása
 5. A kosár használata
 6. A jegyek kifizetése
  • A jegyek ára
  • Fizetési módok
   • Bankkártyás fizetés
   • Banki átutalás
  • A fizetés következményei
  • Hiba a fizetés során, egyéb tudnivalók
 7. A megvásárolt jegyek és azok kézbesítése
  • E-ticket
  • Egyéb tudnivalók a jegyekkel kapcsolatban
 8. A jegyvásárlás visszaigazolása
 9. Adattovábbítási nyilatkozat
 10. Elállás a vásárlástól
 11. Számlázás
 12. Elmaradt előadások
 13. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület
 14. Adatkezelés, adatvédelem
 15. SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató
 16. Egyebek

 

Részletes tájékoztató, szerződési feltételek

 1. A szolgáltató

 

Eötvös Krisztina kis -adozó

székhely: 2142 Nagytarcsa, Kökény u. 43 A4A

adószám: 79338529-1-33

képviselő: Eötvös Krisztina

2. A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok

postai cím: 2142 Nagytarcsa, Kökény u. 43 A4A

honlap: www.budapestvariete.hu

telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 734 0771

ügyfélszolgálat e-mail: info@budapestvariete.hu

tárhelyszolgáltató neve: Tárhelypark

tárhelyszolgáltató címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

3. A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jegyvásárlás

A Budapest Varieté néven Eötvös Krisztina saját szervezésben, a Duna Palota színház termében varieté előadást mutat be, amelyekre saját webes értékesítési rendszeren keresztül értékesíti a belépőjegyeket.

A jelen ÁSZF határozza meg a szolgáltató és a szolgáltató internetes jegyértékesítő rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltató és a vásárló között keletkező szerződéses jogokat és kötelezettségeket.

A vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról a szolgáltató a vásárlókat a  https://www.budapestvariete.hu/ oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, így az ÁSZF visszamenőleges alkalmazása kizárt.

A szolgáltató szolgáltatása a Budapest Varieté előadás szervezése, lebonyolítása, valamint a jegyek értékesítése. A szolgáltató ezen tevékenysége nem engedélyköteles.

A vásárló és a szolgáltató között a 6. pontban részletesen körülírt vásárlás során a „fizetés” gomb megnyomásával a szolgáltatásokra vonatkozóan elektronikus úton szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF vonatkozik. A szerződés létrejöttével a vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t, az abban foglalt feltételeket és tájékoztatást megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárult.

A szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A vásárló által a szolgáltató webes felületén megadott és a szolgáltató által megőrzött adatok, a jegyvásárlási tranzakció banki visszaigazolása, illetve személyes vásárlásnál a kapott jegyek és a jelen ÁSZF együttesen alkotják az írásbeli szerződést. Az adatokat a számviteli és adózási jogszabályokban írt határidőig köteles a szolgáltató megőrizni. Az őrzés helye a szolgáltató mindenkori székhelye, illetve a szerverpark. Az így létrejött szerződés a fenti jogszabályokban írt határidő lejártáig hozzáférhető.

A szolgáltató és a vásárló közötti szerződés magyar nyelven, határozott időre jön létre, időtartama  a rendezvény időpontjáig tart, amelyre a vásárló belépőjegyet vett. A szerződés nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé.

Az alábbiakban olvashatják a jegyvásárlásra vonatkozó tudnivalókat.

4. Az előadás, ülőhelyek, jegyek kiválasztása

A https://www.budapestvariete.hu weboldalon vásárlóink részletes tájékoztatást találnak a varieté rendezvényről. A jegyvásárlásra, való kattintás után megjelenik a képernyőn az előadás helyszínének a részletes képe, amin különböző színekkel jelölt kategóriák jól látszanak. A kategóriák különböző színekkel vannak jelölve.

Vásárlóink a kiválasztott nézőtér kategóriában kiválaszthatja, hogy melyik sorban kívánja a jegyet vagy jegyeket meg vásárolni.  Széket nem lehet választani, a sorokat a szervezők töltik fel a jegyvásárlás sorrendjében.

 

Ha vásárlónk kiválasztotta az összes megvásárolni kívánt jegyet, meg kell andja a vegetáriánus menü mennyiségét és, hogy hány hölgy vendégel érkezik az előadásra. Ezek után a kosárba rakom linkre kattintva elérkezik a kosár tartalmához.

 

5. A kosár használata

A kosárban láthatók a vásárló által kiválasztott jegyek (nézőtér kategória, sorok), az előadás címe és időpontja, és a jegyek ára. Kezelési költséget nem számítunk fel. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg, amely áfa mentes. Az itt feltüntetett áron felül a vásárlónak további költsége nem merül fel.

Kérjük, figyelmesen nézzék át a kosarukat, mielőtt a fizetés gombra kattintanak! A „fizetés” gombra való kattintással vásárlóinkat fizetési kötelezettség terheli! A megvásárolt jegyeket visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben vásárlónk egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a piros „x” jelre. Ha az összes jegyet törölné, egyesével tudja megtenni azokat a piros „x” jelekre történő kattintással.

6. A jegyek kifizetése

Vásárlóink regisztráció nélkül tudják a jegyeket megvásárolni. A Tovább a Pénztárhoz való linkre kattintás után  a következő adatokat kell megadni: teljes név, az ön címe (a számlázáshoz szükséges) e-mail cím

Vásárlóinkat teljes körű felelősség terheli a vásárlás során megadott adatokért és az ezek megadásával történő minden vásárlás kapcsán.

Amennyiben a vásárló ezen adataihoz illetéktelen személyek hozzáférnek, úgy a vásárló erről a szolgáltatót értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő kárért a vásárló felelősséggel tartozik.

A vásárló kijelenti és vállalja, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a szolgáltató webes felületén. Ezen felelősségvállalásra tekintettel a szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

 • A jegyek ára

Vásárlóinknak csak a kosárban feltüntetett áfa mentes bruttó összeget, vagyis a megvásárolni kívánt jegyek árát kell kifizetnie, kezelési költséget és más egyéb díjat, költséget nem számítunk fel.

 • Fizetési módok

Vásárlóink több fizetési mód közül választhatnak.

 • Bankkártyás fizetés

A szolgáltató a SimplePay az OTP mobil Kft. által vezetett bankkártyás fizetési szolgáltatását veszi igénybe. A vásárló a SimplePay biztonságos felületén adja meg a bankkártyája adatait. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatásainál kínált eljárással: internetes fizetés közben a SimplePay opciót választva, Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 
A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítják a 
Budapest Varieté oldalára.

Szem előtt tartva a SimplePay folyamatosan figyeli a tranzakciókat, így garantálva a online fizetési folyamat biztonságát. Ezekhez az adatokhoz a Eötvös Krisztina kis-adozó (a honlap üzemeltetője). nem jut hozzá.

 

A tranzakció eredményét a pénzügyi szolgáltató automatikusan – 5-10 másodpercen belül – megküldi rendszerünknek, vásárlóinkat pedig a banki felületen tájékoztatja a tranzakció sikeréről. Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne szakítsa meg a folyamatot! Az adatlapon megadott e-mail címre a rendszer visszaigazolást küld, amelyen megtalálható a vásárolt jegyekre vonatkozó minden fontos információ.

 • Banki átutalás

A jegyek kifizetése banki átutalással a szolgáltató OTP Bank-nál vezetett 11714006-25975527 számú bankszámlájára történik.  (SWIFT: OTPVHUHB

, IBAN: HU07117140062597552700000000). A beérkezett átutalások ellenőrzése, valamint ezzel együtt a jegyek visszaigazolása a jegyek vételárának hiánytalan beérkezését követő 24 órán belül megtörténik. Amennyiben az online banki rendszer nem üzemel, úgy az átutalások ellenőrzése és a sikeres vásárlás igazolás kiküldése későbbi időpontban történhet. Átutalással történő online vásárlás csak abban az esetben érvényes, ha legkésőbb 48 órán belül (amennyiben ünnepnapra vagy hétköznapra esik, úgy az azt megelőző banki nyitvatartási napon) bankzárásig beérkezik a jegyek ellenértéke. Ellenkező esetben csak bankkártyás fizetést tudunk elfogadni.

 

 

 • A fizetési következményei

Miután a vásárló jegyeit online megvásárolta, azokat SimplePay rendszeren keresztül, a vásárlás nem törölhető és nem vonható vissza, a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, kivéve, ha a szervező hibájából elmarad az adott előadás. (Ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 8. és 11. pont tartalmaz.)

 • Hiba a fizetés során, egyéb tudnivalók

Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 30 743 0771-es számon! Ne indítsa újra a vásárlást!

A bankkártya fizetés során felmerülő esetleges hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget, és a szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával, vagy banki átutalással történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

7. A megvásárolt jegyek és azok kézbesítése

7.1.  Elektronikus jegy, azaz e-ticket

A sikeres vásárlásról Önt e-mailbe értesítjük. Az e-mail e-ticket-nek felel meg ami tartalmazz az ön által megadott adatokat és a foglalási számot. . Ennek bemutatása érkezéskor kötelező kizárólag nyomtatott formában. A jegyeket a rendezvény napján kapunyitáskor a helyszínen (Duna Palota 1051, Zrínyi u. 5.)  jegy kiadó pultunknál tud át venni, vagy előre egyeztetett időpontban a Duna Palota mellett lévő étteremben az Aurum Bistróban, Duna Palota mellett lévő Aurum Bistróban, kizárólag a kinyomtatott E-Ticket bemutatásával.

7.2.  Egyéb tudnivalók a jegyekkel kapcsolatban

A vásárlók által kinyomtatandó jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

8. A jegyvásárlás visszaigazolása

A sikeres jegyvásárlásról a Budapest Varieté. rendszere általában 1 órán, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a vásárlónak az általa megadott e-mail címre, és ezen visszaigazolásban megküldi a 7. pontban írt e-ticketet.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a vásárlót terheli a felelősség, a szolgáltató nem felel!

Ha a vásárló a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, kérjük, ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 30 743 0771-es telefonszámon, vagy küldjön email-t a info@budapestvariete.hu címre.

9. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Eötvös Krisztina Zsuzsanna (2142 Nagytracsa, Kökény u. 43 A4A ) adatkezelő által a www.budapestvariete.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

10. Elállás a vásárlástól

A vásárlás a „fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. l) pontja alapján vásárlót nem illeti meg az elállás és felmondás joga, ha a megvásárolt jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Amennyiben az adott előadásra bármilyen oknál fogva nem tudnak eljönni, a Eötvös Krisztinának (szolgáltató) nem áll módjában sem visszaváltani a jegyet, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

11. Számlázás

A megvásárolt jegyekről a szolgáltató a vásárló részére számlát állít ki, arra a névre, amelyről a befizetés érkezett.

12. Elmaradt előadások

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy esetleges elmaradása esetén vásárlóinkat e-mailben vagy telefonon tájékoztassuk, és a jegyek visszaváltását elősegítsük. A https://www.budapestvariete.hu oldalon azonnal közzétesszük a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, és vásárlóinkat a vásárláskor megadott e-mail címen értesítjük a jegy visszaváltásának vagy további felhasználásának lehetőségeiről.

A Budapest Varieté Eötvös Krisztina. a műsorváltoztatás jogát minden esetben fenntartja, ezért az elmaradó előadásra szóló jegyek ugyanazon előadás más időpontban való bemutatására érvényesek. Amennyiben vásárlóink ezt nem fogadják el, úgy a megvásárolt jegyek árát az elmaradt előadás napjától számított 30 napon belül visszafizetjük. Ezt követően a jegyek visszaváltására nincs mód.

13. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület

Vásárlóink esetleges panaszaikat, észrevételeiket az ÁSZF 2. pontjában írt elérhetőségeken közölhetik a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a szóban vagy telefonon beérkezett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és orvosolja. Ha erre nincs mód, vagy a vásárló a panaszkezeléssel nem ért egyet, úgy a Szolgáltató írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, a Szolgáltató által javasolt panaszkezelési módról, a vásárló álláspontjáról, és annak egy másolati példányát átadja a jelenlévő vásárlónak, az eredeti példányt megőrzi, telefonos ügykezelés esetében pedig a jegyzőkönyv 1 (egy) másolati példányát a panaszkezelés érdemi kivizsgálásáról szóló tájékoztatással egyidejűleg küldi meg a vásárlónak. A panaszkezelés érdemi eredményéről a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vásárlót.

Az írásban (e-mailen, postai úton) érkezett panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és tájékoztatja a panasz beérkezésével azonos módon a vásárlót. Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a panaszt, köteles azt megindokolni, egyúttal tájékoztatni a vásárlót arról, hogy panaszával mely hatósághoz, szervhez fordulhat, illetve, hogy adott esetben békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve az illetékes békéltető testület elérhetőségét.

14. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató a vásárlók személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus úton értesítést kapjon a Szolgáltató műsorairól, szolgáltatásairól, valamint a Vásárlót érintő hasznos információkról, esetleges változásokról.

15 . SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. 

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon. Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt: 

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető. 

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra! Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu 

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a
  szolgáltató oldalára.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK 

page3image1056.png

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni. 

BIZTONSÁG 

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal. 

Bankkártyával történő fizetésről 

 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
 • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
 • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
 • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben 

 • Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a vásárlás ellenértékét.
 • Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk.
 • A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki
  teljesíti a megrendelést.

16. Egyebek

Telekommunikációs eszközök használata

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszközök (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. Eötvös Krisztina. mint szolgáltató azonban semmilyen ilyen jellegű díjat, költséget nem számíthat fel, és nem alkalmaz emelt díjas szolgáltatást.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

Az https://www.budapestvariete.hu/, oldal elérhetőségét a tárhely szolgáltató 99,9%-os rendelkezésre állással garantálja éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető szolgáltatás kiesésnek az ütemezett karbantartási idő, mely időszakban rövid időre átmeneti szünet fordulhat elő az oldalak működésében. A karbantartási idő alkalmanként nem tarthat tovább 6 óránál, félévente pedig legfeljebb 20 órát vehet összesen igénybe. A weboldalak tartalmáról rendszeres biztonsági mentés készül, így probléma esetén visszaállíthatók korábbi hibamentes állapotukba. Az adattartalom tárolása RAID redundáns technológiával történik, így ha bármelyik merevlemezzel probléma adódik, akkor az oldalak továbbra is elérhetők maradnak a többi merevlemez segítségével. Az oldal minden internetböngészővel és operációs rendszer alatt működőképes, a honlap kommunikációja pedig biztonságos, titkosított (https) kapcsolaton keresztül történik. A weboldalakon szereplő adatokat TárhelyPark adatbázisban tároljuk.